Data utworzenia: 16/04/2013

Wytworzył : Kamil Stępniak

Strona główna


Zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. nr 112, poz. 1198) oraz rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 maja 2002 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz. U. nr 67, poz. 619) przekazujemy Państwu informacje publiczne dotyczące Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej spółka z o.o. w Zgierzu.


Ilość odwiedzin : 76

Biuletyn Informacji Publicznej - Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej sp. z o.o. w Zgierzu HTML5 Poprawny CSS!
Kapitał zakładowy spółki: 2 791 850,00 zł | NIP: 732-000-06-37 | REGON: 470023416 | Sąd rejonowy dla łodzi środmieścia w łodzi KRS Nr: 0000099467