Data utworzenia: 17/04/2013

Wytworzył : Kamil Stępniak

Sposoby załatwiania spraw


Mieszkańcy zasobu komunalnego oraz wspólnot mieszkaniowych mogą zgłaszać swoje wnioski/skargi :

  • Drogą telefoniczną ( ZGM zasobu komunalnego - 42-716-37-04, Administracja wspólnot mieszkaniowych - 42-716-22-68 )
  • Drogą mailową ( adresy e-mail w dziale kontakt )
  • Poprzez formularz e-zgłoszeń ( Przejdź )
  • Pisemnie ( wszystkie skargi oraz wnioski w formie pisemnej powinne być składane w sekretariacie przy ul. Mielczarskiego 14 )
  • Osobiście w siedzibach spółki jak niżej

Dział administracji wspólnot mieszkaniowych:ul. Mielczarskiego 14
Dział administracji zasobem komunalnym:ul. 3-go Maja 20
Ilość odwiedzin : 2519

Biuletyn Informacji Publicznej - Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej sp. z o.o. w Zgierzu HTML5 Poprawny CSS!
Kapitał zakładowy spółki: 1 464 050,00 zł | NIP: 732-000-06-37 | REGON: 470023416 | Sąd rejonowy dla łodzi środmieścia w łodzi KRS Nr: 0000099467